Site Loader

Detta är det andra inlägget där jag tittar närmare på hur uttrycket “hot rod” uppstod, varför behovet fanns och hur intresset för detta koncept ökade genom åren, framför allt efter andra världskriget. Här nedan tänkte jag tittar närmare på just denna period efter kriget.

Hot rods efter andra världskriget

Intresset för bilar var redan stort innan världskriget men efter att soldater återvänt hem, nu sittandes med kunskaper om hur man reparerar och modifierar bilar, så tog detta kring hot rods fart ordentligt. Med sina nya kunskaper började gamla soldater modifiera bilar och använde sig sedan av gamla flygfält som nu stod övergivna efter kriget, för att tävla mot varandra i dragracing. De tidigare dragracing scenerna var hela 1,6 kilometer långa och bestod ofta av fyra körfält vilket gjorde att man kunde köra fyra bilar samtidigt, till skillnad mot dagens moderna version där man bara kan köra två åt gången. Under 1950-talet fortsatte intresset att öka vilket i sin tur resulterade i att man kunde se tidskrifter och föreningar dyka upp till höger och vänster, vars enda fokus låg på hot rods. Man insåg nu också behovet av att skapa styrande organ som fokuserade på säkerheten kring dessa tävlingar, då det nu hade börjat dyka upp tävlingar ute på allmänna vägar och gator där allmänheten nu befann sig i fara. Detta tillsammans med att bilarna bara blev snabbare och snabbare gjorde att ett gäng förare tillsammans med Wally Parks skapade National Hot Rod Association (NHRA) vars syfte var att få ett stopp på dessa olagliga tävlingar på allmän väg och istället anordna tävlingar under strikta former och regler, på dedikerade banor, med möjlighet för åskådare att ta del av tävlingarna under säkra former.

Det hålls årligen en återträff under namnet Anual California Hot Rod Reunion och National Hot Rod Reunion för att hedra pionjärerna inom motorsporten. Det finns också ett museum som går under namnet The Wally Parks NHRA Motorsports Museum där besökare kan ta del av rötterna från motorsporten och hot rods.

Street rodden dyker upp

Under slutet av 50-talet och början av 60-talet började biltillverkarna i USA erbjuda allt mer kompletta bilar som levererade både kraft och väghållning, minskade intresset för hot rodden. Behovet av att montera in en motor från exempelvis en Cadillac i en Ford fanns inte, då Ford nu byggde bilar som hade kraft så det både räckte och blev över. Det fanns nu fabriksbyggda muskelbilar som med enkelhet kunde slå en modifierad hot rod, utan att bilägaren behövde lägga en enda krona eller timme på modifiering. Intresset fortsatte att dala under hela 60-talet och in på 70-talet, fram tills oljekrisen som slog till 1973. Med ökade bensinpriser ökade också konsumenternas krav på mer bränslesnåla och säkra bilar vilket resulterade i att bilmarknaden ändrades ännu en gång. Tillverkarna slutade nu att producera dessa muskelvidunder och fokuserade istället på att uppfylla konsumenternas krav, något som i sin tur resulterade i att intresset för Hot Rods ännu en gång tog fart. Men fokuset nu låg inte på att bygga bilar som kunde gå snabbt rakt fram utan mer gentemot bilar som kunde användas dagligen, därav uttrycket ”Street rod”. Det är också där vi befinner oss idag då fokuset fortfarande ligger gentemot att skapa och bygga bilar som kan köras på allmänna vägar och som bjuder på komfort men också kraft.

Post Author: Carolina