Site Loader

En bildesigner arbetar med att ta fram skisser på nya bilar hos biltillverkare. Arbetet sker i ett team där fokuset är att alltid förbättra användarvänlighet och effektivisera maskinen. Det är därför ett samspel mellan människa och maskin, där det gäller att göra det så enkelt som möjligt för användaren. Processen sker kreativt och kan bestå utav att till exempel rita upp en instrumentpanel på insidan av bilen. Knapparna på instrumentpanelen i bilen skall vara lätta att förstå, samt vara enkla att nå för användaren och att förstå dess funktion. Även utsidan på bilen är också en utav bildesignerns uppgifter såsom dörrar, backspeglar och bagageutrymme. Därför är den tekniska kunskapen avgörande om yrket passar en. Det är också viktigt att förstå den rådande samtiden. Trender, färg och form samt att se till människans behov. Det är alltid viktigt att förutse detta eftersom en bil ofta har lång produktionstid från den första skissen till att den rullar på vägarna.Det gäller att kunna skapa en fin, attraktiv bil samtidigt som säkerheten inte är något man får slarva med. Målet med arbetet är att användaren skall uppleva att bilen är lätt att använda, säker och att körupplevelsen skall vara så behaglig som möjligt. Dem allra flesta biltillverkarna jobbar också för att få fram en prisvärd bil. Desginteamet får ett chassi som är den grundläggande ramen i bilen och ofta med förbestämda mått som man måste hålla sig efter. Därefter ritar varje person i teamet varsin egen bil med alla interiörer och exteriörer, det vill säga insida och utsida. Efter detta väljs en bilritning ut som senare utvecklas och förfinas till den slutgiltiga bildesignen. Det är också viktigt att ta hänsyn till att designen är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Ofta är tidsschemat pressat och man kan förväntas jobba mer än 8 timmar på de flesta biltillverkarna.

affärshemligheter

Bilindustrin är hemlighetsfulla med sina planerade, framtida bilar och det råder sträng tystnadsplikt hos de flesta biltillverkarna. Man kan snabbt slängas in i ett projekt. Skulle man vilja avsluta sitt arbete hos sin arbetsgivare går man därifrån vanligtvis samma dag, eftersom andra biltillverkares hemligheter är mycket värdefulla för konkurrenterna. Det kan handla om flera miljarder kronor om nya projekt samt forskning avslöjas. Enligt sajten framtid.se ser den framtida jobbprognosen tyvärr dyster ut med tuff konkurrens inom de kommande åren på den svenska marknaden. Jobben ligger ofta utomlands eftersom det inte finns särskilt många svenska biltillverkare.

Utbildning

Det finns ingen formell titeln men man bör ha en kandidatexamen i industriell design. Skolor i Sverige finns i Umeå, Stockholm och Göteborg. Utomlands finns flera aktörer, dock ofta privata. Det svenska skolorna har god kontakt med arbetsgivare främst i utlandet, såsom Tyskland för nyexaminerade elever. Läser man på gymnasienivå kan det vara fördelaktigt att läsa inriktning industridesign, i teknikprogrammet. Efter sin utbildning förväntas man ansöka med en rad olika teckningar och ritningar man producerat, som en portfolio. Det finns inga kända siffor på genomsnittlig lön inom Sverige, utan många gånger sker arbetet utomlands. I USA är den genomsnittliga lönen för bildesigners 82,499 dollar om året.

Post Author: Carolina